Własny progress bar, czyli animowany pasek postępu w CSS3

70% Complete
70% Complete
70% Complete
70% Complete
70% Complete
70% Complete