Odpowiedż dlaAdres zawsze małymi literami


13 stycznia 2016 / Michał Kortas


Jeśli możesz użyć .htaccess i masz możliwość edycji pliku .conf, to spróbuj przykładu poniżej.
W pliku .conf (np. httpd.conf):

W pliku .htaccess: