Wszystkie wpisy

UUID zamiast auto-increment ID w Laravelu

Opublikowany: 04-02-2021

Zamiast stosować przewidywalne, inkrementowane identyfikatory w tabelach bazy danych zaleca się często, ze względów bezpieczeństwa, uż(...)