Odpowiedż dlaBłąd Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails


1 lutego 2016 / Michał Kortas


Najprawdopodobniej relacje nie pozwalają na zapis. Sprawdź, czy w tabelach podpiętych pod tę, do której wstawiasz dane, znajdują się wartości. Czyli np. jeśli wstawiasz rekord jak niżej do tabeli i id_user to klucz obcy:

To w Twojej tabeli z użytkownikami musi znajdować się rekord (użytkownik) o id = 2 (w tym przypadku).

W przeciwnym razie wyrzuci błąd Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails.