Odpowiedż dlaCzy bibliotekę jQuery można stosować na stronach komercyjnych(firmowa) ?


1 października 2015 / Anonimowy


Tak