Odpowiedż dlaCzy bibliotekę jQuery można stosować na stronach komercyjnych(firmowa) ?


10 grudnia 2015 / Anonimowy


Tak, bez problemu ;)