Odpowiedż dlaWordPress został w trybie konserwacji po aktualizacji


13 stycznia 2016 / Michał Kortas


Skasuj z katalogu głównego strony plik .konserwacja lub .maintenance.