Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.


ForumCurrent selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Anonimowy zapytał 9 lat temu

W phpmyadmin nie mogę edytować kolumny w tabeli. Brak opcji edytowania, usunięcia tabeli w phpmyadmin. U góry w phpmyadmin pojawia się ostrzeżenie Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

Ktoś ma jakiś pomysł?

0 odpowiedzi
Michał Kortas Personel odpowiedział 9 lat temu

Dodaj w tabeli pole z kluczem unikalnym, np. id jako primary key.