JavaScript

Responsywne menu rozwijane w JavaScript. UPDATE

Strony, które poprawnie wyświetlają się na urządzeniach mobilnych z pewnego dobra luksusowego stały się artykułem pierwszej potrzeby dla przeciętnego internauty. Tak jak opanowanie jakiejś siatki jest proste i przyjemne tak menu może przysporzyć nam trochę kłopotów. Jest kilka popularnych typów responsywnych menu, lista wyboru (bardzo bolesne doświadczenia dla semantyki), wysuwane od boku i takie, które nazywam „harmonijkami”. Właśnie nad tym trzecim typem skupię się w tym poradniku, na końcu otrzymamy taki efekt. Pliki możecie od razu pobrać.

HTML

Parafrazując pierwszą polską encyklopedię powszechną, HTML jaki jest, każdy widzi. Tutaj bez większych niespodzianek, dostajemy to czego się spodziewaliśmy.

<nav>
  <ul class="menu group">
    <li><a href="#">Item 1</a></li>
    <li class="has-sub-menu">
      <a href="#">Item 2</a><div class="show-sub-menu" tabindex="0"><span class="icon-angle-circled-down"></span></div>
      <ul class="sub-menu">
        <li><a href="#">Item 2.1</a></li>
        <li><a href="#">Item 2.2</a></li>
        <li><a href="#">Item 2.2</a></li>
        <li><a href="#">Item 2.2</a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="#">Item 3</a></li>
    <li class="has-sub-menu">
      <a href="#">Item 4</a><div class="show-sub-menu" tabindex="0"><span class="icon-angle-circled-down"></span></div>
      <ul class="sub-menu">
        <li><a href="#">Item 4.1</a></li>
        <li><a href="#">Item 4.2</a></li>
        <li class="has-sub-menu">
          <a href="#">Item 4.3</a><div class="show-sub-menu" tabindex="0"><span class="icon-angle-circled-down"></span></div>                  
          <ul class="sub-menu">
            <li><a href="#">Item 4.3.1</a></li>
            <li><a href="#">Item 4.3.2</a></li>
            <li><a href="#">Item 4.3.2</a></li>
            <li><a href="#">Item 4.3.2</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li><a href="#">Item 4.4</a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</nav>

Mimo, że nazwy klas są bardzo opisowe, to pokrótce je opiszę.

 • menu – identyfikuje nasze menu
 • group – odpowiada za samooczyszczenie się opływania elementów listy
 • has-sub-menu – klasa dla elementów listy, które zawierają podmenu
 • show-sub-menu –pojemnik dla ikony do rozwijania menu, gdy mamy do czynienia z ekranem dotykowym, czyli tam gdzie nie możemy wykorzystać zdarzenia hover
 • icon-angle-circled-down – ikona z fontello.com
 • sub-menu – klasa podmenu
 • open – klasa dla podemu, które powinno być aktualnie rozwinięte, jest dodawana za pomocą JavaScriptu

CSS

.group:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}
Klasy .group Chris Coyiera już chyba nie trzeba nikomu przedtawiać, tak jak wcześniej wspomniałem odpowiada za samooczyszczenie się opływania elementów.
*,
*:after,
*:before {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}

Menu używa modelu pudełkowego „box sizing”, jest on bardzo wygodny i jeżeli jest Ci obcy to powinieneś nadrobić zaległości. W dużym skrócie powoduje to, że padding i obramowanie są zawarte w szerokości i wysokości elementu.

html.touch nav a,
html.touch .show-sub-menu {
  outline: none;
}

Modernizr dodaje do tagu html klasę touch, gdy urządzenie jest „uzbrojone” w wyświetlacz dotykowy. Niestety nie robi tego bezbłędnie, ale o tym w sekcji JavaScript.

Na koniec trochę kodu, który zmieni wygląd menu na urządzeniach mobilnych. Menu nie ma ograniczeń co do ilości poziomów zagnieżdżania, ale nie każcie swoim użytkownikom przechodzić do trzeciego czy czwartego poziomu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba to warto pomyśleć o przeprojektowaniu waszego menu. Standardowo wcięcia są do czwartego poziomu, ale dodanie kolejnych klas indent-n (gdzie n to poziom zagnieżdżenia w menu).

@media screen and (max-width: 480px) {
  nav .menu > li {
    float: none;
  }
  nav .menu ul {
    position: static;
  }
  nav .menu li {
    border: none;
    border-top: 1px solid #556270;
  }
  nav .menu li.has-sub-menu > a {
    display: inline-block;
    width: 80%;
  }
  nav .menu li.has-sub-menu > .show-sub-menu {
    display: inline-block;
    width: 20%;
  }
  html.touch a.indent-1 {
    padding-left: 40px;
  }
  html.touch a.indent-2 {
    padding-left: 80px;
  }
  html.touch a.indent-3 {
    padding-left: 120px;
  }
  html.touch a.indent-4 {
    padding-left: 160px;
  }
}

Cały kod CSS:

/*! Responsive Navigation */
/* ==========================================================================
   Helper classes
   ========================================================================== */

.group:after {
  content: "";
  display: table;
  clear: both;
}

/* ==========================================================================
   Responsive Navidation
   ========================================================================== */
*,
*:after,
*:before {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}

nav .menu {
  margin: 0;
  padding: 0;
  font-size: 18px;
}
nav .menu ul {
  display: none;
  position: absolute;
  z-index: 999;
  top: 40px;
  left: 0;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
nav .menu ul ul {
  top: 0;
  left: 100%;
}
nav .menu ul.open {
  display: block;
}
nav .menu li {
  line-height: 40px;
  background: #8aded8;
  position: relative;
  display: block;
  white-space: nowrap;
}
nav .menu li a {
  color: #556270;
  text-decoration: none;
  display: block;
  padding: 0 20px;
}
nav .menu li a:hover, nav .menu li a:focus {
  text-decoration: underline;
}
nav .menu li.has-sub-menu > a {
  display: inline-block;
  padding: 0 10px 0 20px;
}
nav .menu li.has-sub-menu > .show-sub-menu {
  display: inline-block;
  width: 40px;
  height: 40px;
  cursor: pointer;
  text-align: center;
  color: #C7F464;
}
nav .menu > li {
  float: left;
  background: #4ecdc4;
  border-left: 1px solid #556270;
}
nav .menu > li:first-child {
  border: none;
}
nav .menu > li > ul {
  min-width: 100%;
}

html.touch nav a,
html.touch .show-sub-menu {
  outline: none;
}

@media screen and (max-width: 480px) {
  nav .menu > li {
    float: none;
  }
  nav .menu ul {
    position: static;
  }
  nav .menu li {
    border: none;
    border-top: 1px solid #556270;
  }
  nav .menu li.has-sub-menu > a {
    display: inline-block;
    width: 80%;
  }
  nav .menu li.has-sub-menu > .show-sub-menu {
    display: inline-block;
    width: 20%;
  }
  html.touch a.indent-1 {
    padding-left: 40px;
  }
  html.touch a.indent-2 {
    padding-left: 80px;
  }
  html.touch a.indent-3 {
    padding-left: 120px;
  }
  html.touch a.indent-4 {
    padding-left: 160px;
  }
}

JavaScript

$('html').addClass('touch');

W przypadku standardowych ekranów monitorów możemy trochę pooszukiwać, żeby sprawdzić jak nasz strona będzie działać na tabletach i smartfonach.

if(window.navigator.userAgent.indexOf("Windows Phone") > 0)
  $('html').addClass('touch');

Uważam, że Modernizr do ideału ma naprawdę daleko, głownie za sprawą jego powolnego rozwoju i trochę olewackiego stosunku do użytkowników, ale i tak z niego korzystam, gdyż jest składnikiem wielu innych narzędzi, które sobie cenię (HTML5 Boilerplate, Zurb Foundation itd.). Jego popularność sprawia, ze każdy jego bug został już chyba poruszony w Sieci od kilku do kilkuset razy, tym bardziej dziwi, że błędy te są tak wolno poprawiane, gdyż często wystarcza jedna lub dwie linie kodu by sobie z nimi poradzić. Powyższy kod naprawia „rozpoznawanie” ekranów dotykowych (w praktyce to systemu operacyjnego) na urządzeniach z Windows Phone.

var all_f = $('nav a').add('nav .show-sub-menu');
all_f.on({blur : function(){
    setTimeout(function(){
        if(all_f.filter(":focus").length==0)
            $('.sub-menu').removeClass('open');        
    }, 50);
}});

Przy menu warto zadbać o dostępność i umożliwić jego przechodzenie za pomocą tabulatora, co w przypadku menu rozwijanego wymaga zawszę paru sztuczek. Kod ten wyłącza menu po jego całkowitym przejściu.

$('html.touch .menu .sub-menu').each(function(index, element){
  var indent = $(element).parents('.sub-menu').length;
  if(indent)
    $('a', element).addClass('indent-'+indent);
});

Żeby nie zmuszać użytkowników do mozolnego zwijania nawigacji na ekranach dotykowych warto zamykać je po kliknięciu w dowolny, inny obszar strony.

Cały kod JavaScript:

;(function ($, window, document, undefined) {
  "use strict";

/* ==========================================================================
  Responsive Navigation
  ========================================================================== */

$('html').addClass('touch'); //Uncoment to pretend device witch touch screen

if(window.navigator.userAgent.indexOf("Windows Phone") > 0)
  $('html').addClass('touch');

var nav_has_sub_menus = $('.menu .has-sub-menu');

nav_has_sub_menus.each(function(index, element){
  if($('html').hasClass('touch')){
    $(element).find('> .show-sub-menu').on('click', function(){
      if($(element).find('> .sub-menu').hasClass('open'))
        $(element).find('.sub-menu').removeClass('open');
      else {
        nav_has_sub_menus.not($(this).parents('.has-sub-menu')).find('.sub-menu').removeClass('open');
        $(element).find('> .sub-menu').addClass('open');  
      }            
    });

    $(window).on("click", function(e){
      if($(e.target).parents('nav').length == 0){
        $('.sub-menu').removeClass('open');  
      }
    })
    
  } else {
    $(element).on({mouseover: function(){
      $('> .sub-menu', element).addClass('open');
    }, mouseout : function(){
      $('> .sub-menu', element).removeClass('open');
    }}).find('> .show-sub-menu').on({focus : function(){
      nav_has_sub_menus.not($(this).parents('.has-sub-menu')).find('.sub-menu').removeClass('open');
      $('> .sub-menu', element).addClass('open');
    }});

    var all_f = $('nav a').add('nav .show-sub-menu');
    all_f.on({blur : function(){
      setTimeout(function(){
        if(all_f.filter(":focus").length==0)
          $('.sub-menu').removeClass('open');    
      }, 50);
    }});
  }  
});

$('html.touch .menu .sub-menu').each(function(index, element){
  var indent = $(element).parents('.sub-menu').length;
  if(indent)
    $('a', element).addClass('indent-'+indent);
});

}(jQuery, this, this.document));

UPDATE

Menu doczekało się swojej nowej, poprawionej wersji. W nowej wersji zaszły m. in. następujące zmiany:

 • Zastosowałem podejście Mobile First kosztem wsparcia dla IE8
 • Animacje rozwijania i zanikania
 • Kod JS i CSS (SASS) praktycznie przepisany na nowo
 • Bardziej elastyczny kod, większa ilość zmiennych konfiguracyjnych w SASS
 • Jeszcze lepsze działanie na urządzeniach mobilnych
 • Projekt przeniesiony na GitHub
 • Poprawiona dostępność
 • Poprawione mniejsze bugi (tzw. feature-y)

HTML

<!DOCTYPE html>
<!--[if lt IE 7]>   <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7"> <![endif]-->
<!--[if IE 7]>     <html class="no-js lt-ie9 lt-ie8"> <![endif]-->
<!--[if IE 8]>     <html class="no-js lt-ie9"> <![endif]-->
<!--[if gt IE 8]><!--> <html class="no-js"> <!--<![endif]-->
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Responsive Navigation by Michał Załęcki</title>
    <meta name="description" content="">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
    <script src="js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <!--[if lt IE 7]>
      <p class="browsehappy">You are using an <strong>outdated</strong> browser. Please <a href="http://browsehappy.com/">upgrade your browser</a> to improve your experience.</p>
    <![endif]-->

    <div id="page">
      <header>
        <nav class="masternav">
          <div class="masternav__awning">
            <span class="masternav__awning__title">Menu</span>
            <button class="masternav__awning__button icon-bars"></button>
          </div>
          <ul class="masternav__menu">
            <li class="icon-home"><a href="#">Item 1</a></li>
            <li class="menu-item-has-children icon-camera">
              <a href="#">Item 2</a><button class="show-sub-menu icon-angle-down"></button>
              <ul class="sub-menu">
                <li><a href="#">Item 2.1</a></li>
                <li><a href="#">Item 2.2</a></li>
                <li><a href="#">Item 2.2</a></li>
                <li><a href="#">Item 2.2</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#">Item 3</a></li>
            <li class="menu-item-has-children icon-flag">
              <a href="#">Item 4</a><button class="show-sub-menu icon-angle-down"></button>
              <ul class="sub-menu">
                <li><a href="#">Item 4.1</a></li>
                <li><a href="#">Item 4.2</a></li>
                <li class="menu-item-has-children">
                  <a href="#">Item 4.3</a><button class="show-sub-menu icon-angle-down"></button>
                  <ul class="sub-menu">
                    <li class="menu-item-has-children">
                      <a href="#">Item 4.3.1</a><button class="show-sub-menu icon-angle-down"></button>
                      <ul class="sub-menu">
                        <li><a href="#">Item 4.3.1.1</a></li>
                        <li><a href="#">Item 4.3.1.2</a></li>
                        <li><a href="#">Item 4.3.1.2</a></li>
                        <li><a href="#">Item 4.3.1.2</a></li>
                      </ul>
                    </li>
                    <li><a href="#">Item 4.3.2</a></li>
                    <li><a href="#">Item 4.3.2</a></li>
                    <li><a href="#">Item 4.3.2</a></li>
                  </ul>
                </li>
                <li><a href="#">Item 4.4</a></li>
              </ul>
              <!-- <li><a href="#">Item 5</a></li> -->
            </li>
          </ul>
        </nav>
      </header>
      <section id="content">
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magni, excepturi, asperiores, ad ratione nisi quo soluta eos placeat totam unde fuga natus eligendi expedita. Quisquam, ad eum totam nesciunt dignissimos! Nisi, beatae, cum, explicabo adipisci earum impedit voluptates repellendus quo magni totam eveniet numquam culpa sed ab incidunt temporibus neque architecto illum.</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsa, minima, modi consequuntur velit temporibus voluptates distinctio atque eos possimus veritatis corporis quo ipsam delectus maiores sint laboriosam eaque a soluta.</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quia, porro, pariatur, beatae ad ipsam animi ipsa sunt velit hic veritatis nihil in quisquam recusandae vero quas laborum assumenda facilis doloremque.</p>
      </section>
      <footer class="clearfix">
        <p>Responsive Navigation by <a href="http://michal.zalecki.pl">Michał Załęcki</a> for <a href="https://webroad.pl/javascript/721-responsywne-menu-rozwijane">WEBroad.pl</a></p>
      </footer>
    </div>

    <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>
    <script>window.jQuery || document.write('<script src="js/vendor/jquery-1.10.2.min.js"><\/script>')</script>
    <script src="js/plugins.js"></script>
    <script src="js/main.js"></script>
    <script src="js/menu.js"></script>
  </body>
</html>

CSS

/*!
 * Font Awesome 4.1.0 by @davegandy - http://fontawesome.io - @fontawesome
 * License - http://fontawesome.io/license (Font: SIL OFL 1.1, CSS: MIT License)
 */
/* FONT PATH
 * -------------------------- */
@font-face {
 font-family: 'FontAwesome';
 src: url("../fonts/fontawesome-webfont.eot?v=4.1.0");
 src: url("../fonts/fontawesome-webfont.eot?#iefix&v=4.1.0") format("embedded-opentype"), url("../fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.1.0") format("woff"), url("../fonts/fontawesome-webfont.ttf?v=4.1.0") format("truetype"), url("../fonts/fontawesome-webfont.svg?v=4.1.0#fontawesomeregular") format("svg");
 font-weight: normal;
 font-style: normal;
}
/* line 4, vendors\font-awesome\_core.scss */
[class*="icon-"]:before {
 display: inline-block;
 font-family: FontAwesome;
 font-style: normal;
 font-weight: normal;
 line-height: 1;
 -webkit-font-smoothing: antialiased;
 -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}

/* makes the font 33% larger relative to the icon container */
/* line 5, vendors\font-awesome\_larger.scss */
.icon-lg {
 font-size: 1.33333em;
 line-height: 0.75em;
 vertical-align: -15%;
}

/* line 10, vendors\font-awesome\_larger.scss */
.icon-2x {
 font-size: 2em;
}

/* line 11, vendors\font-awesome\_larger.scss */
.icon-3x {
 font-size: 3em;
}

/* line 12, vendors\font-awesome\_larger.scss */
.icon-4x {
 font-size: 4em;
}

/* line 13, vendors\font-awesome\_larger.scss */
.icon-5x {
 font-size: 5em;
}

/* line 3, vendors\font-awesome\_fixed-width.scss */
.icon-fw {
 width: 1.28571em;
 text-align: center;
}

/* line 4, vendors\font-awesome\_list.scss */
.icon-ul {
 padding-left: 0;
 margin-left: 2.14286em;
 list-style-type: none;
}
/* line 8, vendors\font-awesome\_list.scss */
.icon-ul > li {
 position: relative;
}

/* line 10, vendors\font-awesome\_list.scss */
.icon-li {
 position: absolute;
 left: -2.14286em;
 width: 2.14286em;
 top: 0.14286em;
 text-align: center;
}
/* line 16, vendors\font-awesome\_list.scss */
.icon-li.icon-lg {
 left: -1.85714em;
}

/* line 4, vendors\font-awesome\_bordered-pulled.scss */
.icon-border {
 padding: .2em .25em .15em;
 border: solid 0.08em #eeeeee;
 border-radius: .1em;
}

/* line 10, vendors\font-awesome\_bordered-pulled.scss */
.pull-right {
 float: right;
}

/* line 11, vendors\font-awesome\_bordered-pulled.scss */
.pull-left {
 float: left;
}

/* line 14, vendors\font-awesome\_bordered-pulled.scss */
.icon.pull-left {
 margin-right: .3em;
}
/* line 15, vendors\font-awesome\_bordered-pulled.scss */
.icon.pull-right {
 margin-left: .3em;
}

/* line 4, vendors\font-awesome\_spinning.scss */
.icon-spin {
 -webkit-animation: spin 2s infinite linear;
 -moz-animation: spin 2s infinite linear;
 -o-animation: spin 2s infinite linear;
 animation: spin 2s infinite linear;
}

@-moz-keyframes spin {
 /* line 12, vendors\font-awesome\_spinning.scss */
 0% {
  -moz-transform: rotate(0deg);
 }

 /* line 13, vendors\font-awesome\_spinning.scss */
 100% {
  -moz-transform: rotate(359deg);
 }
}
@-webkit-keyframes spin {
 /* line 16, vendors\font-awesome\_spinning.scss */
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
 }

 /* line 17, vendors\font-awesome\_spinning.scss */
 100% {
  -webkit-transform: rotate(359deg);
 }
}
@-o-keyframes spin {
 /* line 20, vendors\font-awesome\_spinning.scss */
 0% {
  -o-transform: rotate(0deg);
 }

 /* line 21, vendors\font-awesome\_spinning.scss */
 100% {
  -o-transform: rotate(359deg);
 }
}
@keyframes spin {
 /* line 24, vendors\font-awesome\_spinning.scss */
 0% {
  -webkit-transform: rotate(0deg);
  transform: rotate(0deg);
 }

 /* line 28, vendors\font-awesome\_spinning.scss */
 100% {
  -webkit-transform: rotate(359deg);
  transform: rotate(359deg);
 }
}
/* line 4, vendors\font-awesome\_rotated-flipped.scss */
.icon-rotate-90 {
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1);
 -webkit-transform: rotate(90deg);
 -moz-transform: rotate(90deg);
 -ms-transform: rotate(90deg);
 -o-transform: rotate(90deg);
 transform: rotate(90deg);
}

/* line 5, vendors\font-awesome\_rotated-flipped.scss */
.icon-rotate-180 {
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=2);
 -webkit-transform: rotate(180deg);
 -moz-transform: rotate(180deg);
 -ms-transform: rotate(180deg);
 -o-transform: rotate(180deg);
 transform: rotate(180deg);
}

/* line 6, vendors\font-awesome\_rotated-flipped.scss */
.icon-rotate-270 {
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=3);
 -webkit-transform: rotate(270deg);
 -moz-transform: rotate(270deg);
 -ms-transform: rotate(270deg);
 -o-transform: rotate(270deg);
 transform: rotate(270deg);
}

/* line 8, vendors\font-awesome\_rotated-flipped.scss */
.icon-flip-horizontal {
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=0);
 -webkit-transform: scale(-1, 1);
 -moz-transform: scale(-1, 1);
 -ms-transform: scale(-1, 1);
 -o-transform: scale(-1, 1);
 transform: scale(-1, 1);
}

/* line 9, vendors\font-awesome\_rotated-flipped.scss */
.icon-flip-vertical {
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=2);
 -webkit-transform: scale(1, -1);
 -moz-transform: scale(1, -1);
 -ms-transform: scale(1, -1);
 -o-transform: scale(1, -1);
 transform: scale(1, -1);
}

/* line 4, vendors\font-awesome\_stacked.scss */
.icon-stack {
 position: relative;
 display: inline-block;
 width: 2em;
 height: 2em;
 line-height: 2em;
 vertical-align: middle;
}

/* line 12, vendors\font-awesome\_stacked.scss */
.icon-stack-1x, .icon-stack-2x {
 position: absolute;
 left: 0;
 width: 100%;
 text-align: center;
}

/* line 18, vendors\font-awesome\_stacked.scss */
.icon-stack-1x {
 line-height: inherit;
}

/* line 19, vendors\font-awesome\_stacked.scss */
.icon-stack-2x {
 font-size: 2em;
}

/* line 20, vendors\font-awesome\_stacked.scss */
.icon-inverse {
 color: white;
}

/* Font Awesome uses the Unicode Private Use Area (PUA) to ensure screen
  readers do not read off random characters that represent icons */
/* line 4, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-glass:before {
 content: "\f000";
}

/* line 5, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-music:before {
 content: "\f001";
}

/* line 6, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-search:before {
 content: "\f002";
}

/* line 7, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-envelope-o:before {
 content: "\f003";
}

/* line 8, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-heart:before {
 content: "\f004";
}

/* line 9, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-star:before {
 content: "\f005";
}

/* line 10, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-star-o:before {
 content: "\f006";
}

/* line 11, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-user:before {
 content: "\f007";
}

/* line 12, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-film:before {
 content: "\f008";
}

/* line 13, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-th-large:before {
 content: "\f009";
}

/* line 14, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-th:before {
 content: "\f00a";
}

/* line 15, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-th-list:before {
 content: "\f00b";
}

/* line 16, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-check:before {
 content: "\f00c";
}

/* line 17, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-times:before {
 content: "\f00d";
}

/* line 18, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-search-plus:before {
 content: "\f00e";
}

/* line 19, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-search-minus:before {
 content: "\f010";
}

/* line 20, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-power-off:before {
 content: "\f011";
}

/* line 21, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-signal:before {
 content: "\f012";
}

/* line 22, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-gear:before,
.icon-cog:before {
 content: "\f013";
}

/* line 24, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-trash-o:before {
 content: "\f014";
}

/* line 25, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-home:before {
 content: "\f015";
}

/* line 26, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-o:before {
 content: "\f016";
}

/* line 27, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-clock-o:before {
 content: "\f017";
}

/* line 28, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-road:before {
 content: "\f018";
}

/* line 29, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-download:before {
 content: "\f019";
}

/* line 30, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-circle-o-down:before {
 content: "\f01a";
}

/* line 31, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-circle-o-up:before {
 content: "\f01b";
}

/* line 32, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-inbox:before {
 content: "\f01c";
}

/* line 33, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-play-circle-o:before {
 content: "\f01d";
}

/* line 34, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-rotate-right:before,
.icon-repeat:before {
 content: "\f01e";
}

/* line 36, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-refresh:before {
 content: "\f021";
}

/* line 37, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-list-alt:before {
 content: "\f022";
}

/* line 38, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-lock:before {
 content: "\f023";
}

/* line 39, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-flag:before {
 content: "\f024";
}

/* line 40, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-headphones:before {
 content: "\f025";
}

/* line 41, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-volume-off:before {
 content: "\f026";
}

/* line 42, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-volume-down:before {
 content: "\f027";
}

/* line 43, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-volume-up:before {
 content: "\f028";
}

/* line 44, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-qrcode:before {
 content: "\f029";
}

/* line 45, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-barcode:before {
 content: "\f02a";
}

/* line 46, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-tag:before {
 content: "\f02b";
}

/* line 47, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-tags:before {
 content: "\f02c";
}

/* line 48, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-book:before {
 content: "\f02d";
}

/* line 49, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bookmark:before {
 content: "\f02e";
}

/* line 50, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-print:before {
 content: "\f02f";
}

/* line 51, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-camera:before {
 content: "\f030";
}

/* line 52, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-font:before {
 content: "\f031";
}

/* line 53, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bold:before {
 content: "\f032";
}

/* line 54, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-italic:before {
 content: "\f033";
}

/* line 55, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-text-height:before {
 content: "\f034";
}

/* line 56, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-text-width:before {
 content: "\f035";
}

/* line 57, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-align-left:before {
 content: "\f036";
}

/* line 58, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-align-center:before {
 content: "\f037";
}

/* line 59, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-align-right:before {
 content: "\f038";
}

/* line 60, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-align-justify:before {
 content: "\f039";
}

/* line 61, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-list:before {
 content: "\f03a";
}

/* line 62, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-dedent:before,
.icon-outdent:before {
 content: "\f03b";
}

/* line 64, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-indent:before {
 content: "\f03c";
}

/* line 65, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-video-camera:before {
 content: "\f03d";
}

/* line 66, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-photo:before,
.icon-image:before,
.icon-picture-o:before {
 content: "\f03e";
}

/* line 69, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-pencil:before {
 content: "\f040";
}

/* line 70, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-map-marker:before {
 content: "\f041";
}

/* line 71, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-adjust:before {
 content: "\f042";
}

/* line 72, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-tint:before {
 content: "\f043";
}

/* line 73, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-edit:before,
.icon-pencil-square-o:before {
 content: "\f044";
}

/* line 75, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-share-square-o:before {
 content: "\f045";
}

/* line 76, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-check-square-o:before {
 content: "\f046";
}

/* line 77, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrows:before {
 content: "\f047";
}

/* line 78, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-step-backward:before {
 content: "\f048";
}

/* line 79, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-fast-backward:before {
 content: "\f049";
}

/* line 80, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-backward:before {
 content: "\f04a";
}

/* line 81, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-play:before {
 content: "\f04b";
}

/* line 82, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-pause:before {
 content: "\f04c";
}

/* line 83, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-stop:before {
 content: "\f04d";
}

/* line 84, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-forward:before {
 content: "\f04e";
}

/* line 85, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-fast-forward:before {
 content: "\f050";
}

/* line 86, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-step-forward:before {
 content: "\f051";
}

/* line 87, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-eject:before {
 content: "\f052";
}

/* line 88, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-chevron-left:before {
 content: "\f053";
}

/* line 89, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-chevron-right:before {
 content: "\f054";
}

/* line 90, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-plus-circle:before {
 content: "\f055";
}

/* line 91, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-minus-circle:before {
 content: "\f056";
}

/* line 92, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-times-circle:before {
 content: "\f057";
}

/* line 93, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-check-circle:before {
 content: "\f058";
}

/* line 94, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-question-circle:before {
 content: "\f059";
}

/* line 95, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-info-circle:before {
 content: "\f05a";
}

/* line 96, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-crosshairs:before {
 content: "\f05b";
}

/* line 97, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-times-circle-o:before {
 content: "\f05c";
}

/* line 98, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-check-circle-o:before {
 content: "\f05d";
}

/* line 99, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-ban:before {
 content: "\f05e";
}

/* line 100, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-left:before {
 content: "\f060";
}

/* line 101, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-right:before {
 content: "\f061";
}

/* line 102, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-up:before {
 content: "\f062";
}

/* line 103, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-down:before {
 content: "\f063";
}

/* line 104, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-mail-forward:before,
.icon-share:before {
 content: "\f064";
}

/* line 106, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-expand:before {
 content: "\f065";
}

/* line 107, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-compress:before {
 content: "\f066";
}

/* line 108, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-plus:before {
 content: "\f067";
}

/* line 109, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-minus:before {
 content: "\f068";
}

/* line 110, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-asterisk:before {
 content: "\f069";
}

/* line 111, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-exclamation-circle:before {
 content: "\f06a";
}

/* line 112, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-gift:before {
 content: "\f06b";
}

/* line 113, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-leaf:before {
 content: "\f06c";
}

/* line 114, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-fire:before {
 content: "\f06d";
}

/* line 115, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-eye:before {
 content: "\f06e";
}

/* line 116, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-eye-slash:before {
 content: "\f070";
}

/* line 117, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-warning:before,
.icon-exclamation-triangle:before {
 content: "\f071";
}

/* line 119, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-plane:before {
 content: "\f072";
}

/* line 120, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-calendar:before {
 content: "\f073";
}

/* line 121, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-random:before {
 content: "\f074";
}

/* line 122, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-comment:before {
 content: "\f075";
}

/* line 123, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-magnet:before {
 content: "\f076";
}

/* line 124, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-chevron-up:before {
 content: "\f077";
}

/* line 125, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-chevron-down:before {
 content: "\f078";
}

/* line 126, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-retweet:before {
 content: "\f079";
}

/* line 127, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-shopping-cart:before {
 content: "\f07a";
}

/* line 128, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-folder:before {
 content: "\f07b";
}

/* line 129, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-folder-open:before {
 content: "\f07c";
}

/* line 130, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrows-v:before {
 content: "\f07d";
}

/* line 131, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrows-h:before {
 content: "\f07e";
}

/* line 132, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bar-chart-o:before {
 content: "\f080";
}

/* line 133, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-twitter-square:before {
 content: "\f081";
}

/* line 134, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-facebook-square:before {
 content: "\f082";
}

/* line 135, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-camera-retro:before {
 content: "\f083";
}

/* line 136, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-key:before {
 content: "\f084";
}

/* line 137, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-gears:before,
.icon-cogs:before {
 content: "\f085";
}

/* line 139, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-comments:before {
 content: "\f086";
}

/* line 140, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-thumbs-o-up:before {
 content: "\f087";
}

/* line 141, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-thumbs-o-down:before {
 content: "\f088";
}

/* line 142, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-star-half:before {
 content: "\f089";
}

/* line 143, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-heart-o:before {
 content: "\f08a";
}

/* line 144, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sign-out:before {
 content: "\f08b";
}

/* line 145, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-linkedin-square:before {
 content: "\f08c";
}

/* line 146, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-thumb-tack:before {
 content: "\f08d";
}

/* line 147, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-external-link:before {
 content: "\f08e";
}

/* line 148, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sign-in:before {
 content: "\f090";
}

/* line 149, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-trophy:before {
 content: "\f091";
}

/* line 150, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-github-square:before {
 content: "\f092";
}

/* line 151, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-upload:before {
 content: "\f093";
}

/* line 152, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-lemon-o:before {
 content: "\f094";
}

/* line 153, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-phone:before {
 content: "\f095";
}

/* line 154, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-square-o:before {
 content: "\f096";
}

/* line 155, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bookmark-o:before {
 content: "\f097";
}

/* line 156, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-phone-square:before {
 content: "\f098";
}

/* line 157, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-twitter:before {
 content: "\f099";
}

/* line 158, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-facebook:before {
 content: "\f09a";
}

/* line 159, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-github:before {
 content: "\f09b";
}

/* line 160, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-unlock:before {
 content: "\f09c";
}

/* line 161, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-credit-card:before {
 content: "\f09d";
}

/* line 162, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-rss:before {
 content: "\f09e";
}

/* line 163, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-hdd-o:before {
 content: "\f0a0";
}

/* line 164, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bullhorn:before {
 content: "\f0a1";
}

/* line 165, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bell:before {
 content: "\f0f3";
}

/* line 166, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-certificate:before {
 content: "\f0a3";
}

/* line 167, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-hand-o-right:before {
 content: "\f0a4";
}

/* line 168, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-hand-o-left:before {
 content: "\f0a5";
}

/* line 169, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-hand-o-up:before {
 content: "\f0a6";
}

/* line 170, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-hand-o-down:before {
 content: "\f0a7";
}

/* line 171, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-circle-left:before {
 content: "\f0a8";
}

/* line 172, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-circle-right:before {
 content: "\f0a9";
}

/* line 173, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-circle-up:before {
 content: "\f0aa";
}

/* line 174, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-circle-down:before {
 content: "\f0ab";
}

/* line 175, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-globe:before {
 content: "\f0ac";
}

/* line 176, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-wrench:before {
 content: "\f0ad";
}

/* line 177, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-tasks:before {
 content: "\f0ae";
}

/* line 178, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-filter:before {
 content: "\f0b0";
}

/* line 179, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-briefcase:before {
 content: "\f0b1";
}

/* line 180, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrows-alt:before {
 content: "\f0b2";
}

/* line 181, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-group:before,
.icon-users:before {
 content: "\f0c0";
}

/* line 183, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-chain:before,
.icon-link:before {
 content: "\f0c1";
}

/* line 185, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-cloud:before {
 content: "\f0c2";
}

/* line 186, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-flask:before {
 content: "\f0c3";
}

/* line 187, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-cut:before,
.icon-scissors:before {
 content: "\f0c4";
}

/* line 189, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-copy:before,
.icon-files-o:before {
 content: "\f0c5";
}

/* line 191, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-paperclip:before {
 content: "\f0c6";
}

/* line 192, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-save:before,
.icon-floppy-o:before {
 content: "\f0c7";
}

/* line 194, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-square:before {
 content: "\f0c8";
}

/* line 195, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-navicon:before,
.icon-reorder:before,
.icon-bars:before {
 content: "\f0c9";
}

/* line 198, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-list-ul:before {
 content: "\f0ca";
}

/* line 199, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-list-ol:before {
 content: "\f0cb";
}

/* line 200, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-strikethrough:before {
 content: "\f0cc";
}

/* line 201, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-underline:before {
 content: "\f0cd";
}

/* line 202, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-table:before {
 content: "\f0ce";
}

/* line 203, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-magic:before {
 content: "\f0d0";
}

/* line 204, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-truck:before {
 content: "\f0d1";
}

/* line 205, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-pinterest:before {
 content: "\f0d2";
}

/* line 206, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-pinterest-square:before {
 content: "\f0d3";
}

/* line 207, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-google-plus-square:before {
 content: "\f0d4";
}

/* line 208, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-google-plus:before {
 content: "\f0d5";
}

/* line 209, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-money:before {
 content: "\f0d6";
}

/* line 210, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-caret-down:before {
 content: "\f0d7";
}

/* line 211, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-caret-up:before {
 content: "\f0d8";
}

/* line 212, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-caret-left:before {
 content: "\f0d9";
}

/* line 213, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-caret-right:before {
 content: "\f0da";
}

/* line 214, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-columns:before {
 content: "\f0db";
}

/* line 215, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-unsorted:before,
.icon-sort:before {
 content: "\f0dc";
}

/* line 217, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sort-down:before,
.icon-sort-desc:before {
 content: "\f0dd";
}

/* line 219, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sort-up:before,
.icon-sort-asc:before {
 content: "\f0de";
}

/* line 221, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-envelope:before {
 content: "\f0e0";
}

/* line 222, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-linkedin:before {
 content: "\f0e1";
}

/* line 223, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-rotate-left:before,
.icon-undo:before {
 content: "\f0e2";
}

/* line 225, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-legal:before,
.icon-gavel:before {
 content: "\f0e3";
}

/* line 227, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-dashboard:before,
.icon-tachometer:before {
 content: "\f0e4";
}

/* line 229, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-comment-o:before {
 content: "\f0e5";
}

/* line 230, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-comments-o:before {
 content: "\f0e6";
}

/* line 231, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-flash:before,
.icon-bolt:before {
 content: "\f0e7";
}

/* line 233, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sitemap:before {
 content: "\f0e8";
}

/* line 234, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-umbrella:before {
 content: "\f0e9";
}

/* line 235, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-paste:before,
.icon-clipboard:before {
 content: "\f0ea";
}

/* line 237, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-lightbulb-o:before {
 content: "\f0eb";
}

/* line 238, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-exchange:before {
 content: "\f0ec";
}

/* line 239, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-cloud-download:before {
 content: "\f0ed";
}

/* line 240, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-cloud-upload:before {
 content: "\f0ee";
}

/* line 241, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-user-md:before {
 content: "\f0f0";
}

/* line 242, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-stethoscope:before {
 content: "\f0f1";
}

/* line 243, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-suitcase:before {
 content: "\f0f2";
}

/* line 244, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bell-o:before {
 content: "\f0a2";
}

/* line 245, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-coffee:before {
 content: "\f0f4";
}

/* line 246, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-cutlery:before {
 content: "\f0f5";
}

/* line 247, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-text-o:before {
 content: "\f0f6";
}

/* line 248, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-building-o:before {
 content: "\f0f7";
}

/* line 249, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-hospital-o:before {
 content: "\f0f8";
}

/* line 250, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-ambulance:before {
 content: "\f0f9";
}

/* line 251, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-medkit:before {
 content: "\f0fa";
}

/* line 252, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-fighter-jet:before {
 content: "\f0fb";
}

/* line 253, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-beer:before {
 content: "\f0fc";
}

/* line 254, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-h-square:before {
 content: "\f0fd";
}

/* line 255, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-plus-square:before {
 content: "\f0fe";
}

/* line 256, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-angle-double-left:before {
 content: "\f100";
}

/* line 257, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-angle-double-right:before {
 content: "\f101";
}

/* line 258, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-angle-double-up:before {
 content: "\f102";
}

/* line 259, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-angle-double-down:before {
 content: "\f103";
}

/* line 260, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-angle-left:before {
 content: "\f104";
}

/* line 261, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-angle-right:before {
 content: "\f105";
}

/* line 262, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-angle-up:before {
 content: "\f106";
}

/* line 263, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-angle-down:before {
 content: "\f107";
}

/* line 264, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-desktop:before {
 content: "\f108";
}

/* line 265, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-laptop:before {
 content: "\f109";
}

/* line 266, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-tablet:before {
 content: "\f10a";
}

/* line 267, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-mobile-phone:before,
.icon-mobile:before {
 content: "\f10b";
}

/* line 269, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-circle-o:before {
 content: "\f10c";
}

/* line 270, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-quote-left:before {
 content: "\f10d";
}

/* line 271, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-quote-right:before {
 content: "\f10e";
}

/* line 272, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-spinner:before {
 content: "\f110";
}

/* line 273, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-circle:before {
 content: "\f111";
}

/* line 274, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-mail-reply:before,
.icon-reply:before {
 content: "\f112";
}

/* line 276, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-github-alt:before {
 content: "\f113";
}

/* line 277, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-folder-o:before {
 content: "\f114";
}

/* line 278, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-folder-open-o:before {
 content: "\f115";
}

/* line 279, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-smile-o:before {
 content: "\f118";
}

/* line 280, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-frown-o:before {
 content: "\f119";
}

/* line 281, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-meh-o:before {
 content: "\f11a";
}

/* line 282, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-gamepad:before {
 content: "\f11b";
}

/* line 283, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-keyboard-o:before {
 content: "\f11c";
}

/* line 284, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-flag-o:before {
 content: "\f11d";
}

/* line 285, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-flag-checkered:before {
 content: "\f11e";
}

/* line 286, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-terminal:before {
 content: "\f120";
}

/* line 287, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-code:before {
 content: "\f121";
}

/* line 288, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-mail-reply-all:before,
.icon-reply-all:before {
 content: "\f122";
}

/* line 290, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-star-half-empty:before,
.icon-star-half-full:before,
.icon-star-half-o:before {
 content: "\f123";
}

/* line 293, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-location-arrow:before {
 content: "\f124";
}

/* line 294, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-crop:before {
 content: "\f125";
}

/* line 295, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-code-fork:before {
 content: "\f126";
}

/* line 296, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-unlink:before,
.icon-chain-broken:before {
 content: "\f127";
}

/* line 298, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-question:before {
 content: "\f128";
}

/* line 299, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-info:before {
 content: "\f129";
}

/* line 300, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-exclamation:before {
 content: "\f12a";
}

/* line 301, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-superscript:before {
 content: "\f12b";
}

/* line 302, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-subscript:before {
 content: "\f12c";
}

/* line 303, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-eraser:before {
 content: "\f12d";
}

/* line 304, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-puzzle-piece:before {
 content: "\f12e";
}

/* line 305, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-microphone:before {
 content: "\f130";
}

/* line 306, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-microphone-slash:before {
 content: "\f131";
}

/* line 307, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-shield:before {
 content: "\f132";
}

/* line 308, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-calendar-o:before {
 content: "\f133";
}

/* line 309, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-fire-extinguisher:before {
 content: "\f134";
}

/* line 310, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-rocket:before {
 content: "\f135";
}

/* line 311, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-maxcdn:before {
 content: "\f136";
}

/* line 312, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-chevron-circle-left:before {
 content: "\f137";
}

/* line 313, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-chevron-circle-right:before {
 content: "\f138";
}

/* line 314, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-chevron-circle-up:before {
 content: "\f139";
}

/* line 315, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-chevron-circle-down:before {
 content: "\f13a";
}

/* line 316, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-html5:before {
 content: "\f13b";
}

/* line 317, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-css3:before {
 content: "\f13c";
}

/* line 318, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-anchor:before {
 content: "\f13d";
}

/* line 319, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-unlock-alt:before {
 content: "\f13e";
}

/* line 320, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bullseye:before {
 content: "\f140";
}

/* line 321, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-ellipsis-h:before {
 content: "\f141";
}

/* line 322, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-ellipsis-v:before {
 content: "\f142";
}

/* line 323, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-rss-square:before {
 content: "\f143";
}

/* line 324, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-play-circle:before {
 content: "\f144";
}

/* line 325, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-ticket:before {
 content: "\f145";
}

/* line 326, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-minus-square:before {
 content: "\f146";
}

/* line 327, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-minus-square-o:before {
 content: "\f147";
}

/* line 328, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-level-up:before {
 content: "\f148";
}

/* line 329, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-level-down:before {
 content: "\f149";
}

/* line 330, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-check-square:before {
 content: "\f14a";
}

/* line 331, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-pencil-square:before {
 content: "\f14b";
}

/* line 332, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-external-link-square:before {
 content: "\f14c";
}

/* line 333, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-share-square:before {
 content: "\f14d";
}

/* line 334, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-compass:before {
 content: "\f14e";
}

/* line 335, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-toggle-down:before,
.icon-caret-square-o-down:before {
 content: "\f150";
}

/* line 337, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-toggle-up:before,
.icon-caret-square-o-up:before {
 content: "\f151";
}

/* line 339, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-toggle-right:before,
.icon-caret-square-o-right:before {
 content: "\f152";
}

/* line 341, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-euro:before,
.icon-eur:before {
 content: "\f153";
}

/* line 343, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-gbp:before {
 content: "\f154";
}

/* line 344, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-dollar:before,
.icon-usd:before {
 content: "\f155";
}

/* line 346, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-rupee:before,
.icon-inr:before {
 content: "\f156";
}

/* line 348, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-cny:before,
.icon-rmb:before,
.icon-yen:before,
.icon-jpy:before {
 content: "\f157";
}

/* line 352, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-ruble:before,
.icon-rouble:before,
.icon-rub:before {
 content: "\f158";
}

/* line 355, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-won:before,
.icon-krw:before {
 content: "\f159";
}

/* line 357, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bitcoin:before,
.icon-btc:before {
 content: "\f15a";
}

/* line 359, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file:before {
 content: "\f15b";
}

/* line 360, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-text:before {
 content: "\f15c";
}

/* line 361, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sort-alpha-asc:before {
 content: "\f15d";
}

/* line 362, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sort-alpha-desc:before {
 content: "\f15e";
}

/* line 363, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sort-amount-asc:before {
 content: "\f160";
}

/* line 364, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sort-amount-desc:before {
 content: "\f161";
}

/* line 365, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sort-numeric-asc:before {
 content: "\f162";
}

/* line 366, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sort-numeric-desc:before {
 content: "\f163";
}

/* line 367, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-thumbs-up:before {
 content: "\f164";
}

/* line 368, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-thumbs-down:before {
 content: "\f165";
}

/* line 369, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-youtube-square:before {
 content: "\f166";
}

/* line 370, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-youtube:before {
 content: "\f167";
}

/* line 371, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-xing:before {
 content: "\f168";
}

/* line 372, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-xing-square:before {
 content: "\f169";
}

/* line 373, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-youtube-play:before {
 content: "\f16a";
}

/* line 374, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-dropbox:before {
 content: "\f16b";
}

/* line 375, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-stack-overflow:before {
 content: "\f16c";
}

/* line 376, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-instagram:before {
 content: "\f16d";
}

/* line 377, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-flickr:before {
 content: "\f16e";
}

/* line 378, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-adn:before {
 content: "\f170";
}

/* line 379, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bitbucket:before {
 content: "\f171";
}

/* line 380, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bitbucket-square:before {
 content: "\f172";
}

/* line 381, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-tumblr:before {
 content: "\f173";
}

/* line 382, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-tumblr-square:before {
 content: "\f174";
}

/* line 383, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-long-arrow-down:before {
 content: "\f175";
}

/* line 384, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-long-arrow-up:before {
 content: "\f176";
}

/* line 385, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-long-arrow-left:before {
 content: "\f177";
}

/* line 386, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-long-arrow-right:before {
 content: "\f178";
}

/* line 387, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-apple:before {
 content: "\f179";
}

/* line 388, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-windows:before {
 content: "\f17a";
}

/* line 389, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-android:before {
 content: "\f17b";
}

/* line 390, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-linux:before {
 content: "\f17c";
}

/* line 391, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-dribbble:before {
 content: "\f17d";
}

/* line 392, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-skype:before {
 content: "\f17e";
}

/* line 393, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-foursquare:before {
 content: "\f180";
}

/* line 394, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-trello:before {
 content: "\f181";
}

/* line 395, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-female:before {
 content: "\f182";
}

/* line 396, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-male:before {
 content: "\f183";
}

/* line 397, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-gittip:before {
 content: "\f184";
}

/* line 398, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sun-o:before {
 content: "\f185";
}

/* line 399, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-moon-o:before {
 content: "\f186";
}

/* line 400, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-archive:before {
 content: "\f187";
}

/* line 401, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bug:before {
 content: "\f188";
}

/* line 402, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-vk:before {
 content: "\f189";
}

/* line 403, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-weibo:before {
 content: "\f18a";
}

/* line 404, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-renren:before {
 content: "\f18b";
}

/* line 405, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-pagelines:before {
 content: "\f18c";
}

/* line 406, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-stack-exchange:before {
 content: "\f18d";
}

/* line 407, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-circle-o-right:before {
 content: "\f18e";
}

/* line 408, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-arrow-circle-o-left:before {
 content: "\f190";
}

/* line 409, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-toggle-left:before,
.icon-caret-square-o-left:before {
 content: "\f191";
}

/* line 411, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-dot-circle-o:before {
 content: "\f192";
}

/* line 412, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-wheelchair:before {
 content: "\f193";
}

/* line 413, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-vimeo-square:before {
 content: "\f194";
}

/* line 414, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-turkish-lira:before,
.icon-try:before {
 content: "\f195";
}

/* line 416, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-plus-square-o:before {
 content: "\f196";
}

/* line 417, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-space-shuttle:before {
 content: "\f197";
}

/* line 418, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-slack:before {
 content: "\f198";
}

/* line 419, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-envelope-square:before {
 content: "\f199";
}

/* line 420, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-wordpress:before {
 content: "\f19a";
}

/* line 421, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-openid:before {
 content: "\f19b";
}

/* line 422, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-institution:before,
.icon-bank:before,
.icon-university:before {
 content: "\f19c";
}

/* line 425, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-mortar-board:before,
.icon-graduation-cap:before {
 content: "\f19d";
}

/* line 427, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-yahoo:before {
 content: "\f19e";
}

/* line 428, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-google:before {
 content: "\f1a0";
}

/* line 429, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-reddit:before {
 content: "\f1a1";
}

/* line 430, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-reddit-square:before {
 content: "\f1a2";
}

/* line 431, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-stumbleupon-circle:before {
 content: "\f1a3";
}

/* line 432, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-stumbleupon:before {
 content: "\f1a4";
}

/* line 433, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-delicious:before {
 content: "\f1a5";
}

/* line 434, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-digg:before {
 content: "\f1a6";
}

/* line 435, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-pied-piper-square:before,
.icon-pied-piper:before {
 content: "\f1a7";
}

/* line 437, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-pied-piper-alt:before {
 content: "\f1a8";
}

/* line 438, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-drupal:before {
 content: "\f1a9";
}

/* line 439, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-joomla:before {
 content: "\f1aa";
}

/* line 440, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-language:before {
 content: "\f1ab";
}

/* line 441, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-fax:before {
 content: "\f1ac";
}

/* line 442, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-building:before {
 content: "\f1ad";
}

/* line 443, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-child:before {
 content: "\f1ae";
}

/* line 444, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-paw:before {
 content: "\f1b0";
}

/* line 445, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-spoon:before {
 content: "\f1b1";
}

/* line 446, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-cube:before {
 content: "\f1b2";
}

/* line 447, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-cubes:before {
 content: "\f1b3";
}

/* line 448, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-behance:before {
 content: "\f1b4";
}

/* line 449, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-behance-square:before {
 content: "\f1b5";
}

/* line 450, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-steam:before {
 content: "\f1b6";
}

/* line 451, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-steam-square:before {
 content: "\f1b7";
}

/* line 452, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-recycle:before {
 content: "\f1b8";
}

/* line 453, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-automobile:before,
.icon-car:before {
 content: "\f1b9";
}

/* line 455, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-cab:before,
.icon-taxi:before {
 content: "\f1ba";
}

/* line 457, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-tree:before {
 content: "\f1bb";
}

/* line 458, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-spotify:before {
 content: "\f1bc";
}

/* line 459, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-deviantart:before {
 content: "\f1bd";
}

/* line 460, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-soundcloud:before {
 content: "\f1be";
}

/* line 461, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-database:before {
 content: "\f1c0";
}

/* line 462, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-pdf-o:before {
 content: "\f1c1";
}

/* line 463, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-word-o:before {
 content: "\f1c2";
}

/* line 464, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-excel-o:before {
 content: "\f1c3";
}

/* line 465, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-powerpoint-o:before {
 content: "\f1c4";
}

/* line 466, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-photo-o:before,
.icon-file-picture-o:before,
.icon-file-image-o:before {
 content: "\f1c5";
}

/* line 469, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-zip-o:before,
.icon-file-archive-o:before {
 content: "\f1c6";
}

/* line 471, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-sound-o:before,
.icon-file-audio-o:before {
 content: "\f1c7";
}

/* line 473, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-movie-o:before,
.icon-file-video-o:before {
 content: "\f1c8";
}

/* line 475, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-file-code-o:before {
 content: "\f1c9";
}

/* line 476, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-vine:before {
 content: "\f1ca";
}

/* line 477, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-codepen:before {
 content: "\f1cb";
}

/* line 478, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-jsfiddle:before {
 content: "\f1cc";
}

/* line 479, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-life-bouy:before,
.icon-life-saver:before,
.icon-support:before,
.icon-life-ring:before {
 content: "\f1cd";
}

/* line 483, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-circle-o-notch:before {
 content: "\f1ce";
}

/* line 484, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-ra:before,
.icon-rebel:before {
 content: "\f1d0";
}

/* line 486, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-ge:before,
.icon-empire:before {
 content: "\f1d1";
}

/* line 488, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-git-square:before {
 content: "\f1d2";
}

/* line 489, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-git:before {
 content: "\f1d3";
}

/* line 490, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-hacker-news:before {
 content: "\f1d4";
}

/* line 491, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-tencent-weibo:before {
 content: "\f1d5";
}

/* line 492, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-qq:before {
 content: "\f1d6";
}

/* line 493, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-wechat:before,
.icon-weixin:before {
 content: "\f1d7";
}

/* line 495, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-send:before,
.icon-paper-plane:before {
 content: "\f1d8";
}

/* line 497, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-send-o:before,
.icon-paper-plane-o:before {
 content: "\f1d9";
}

/* line 499, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-history:before {
 content: "\f1da";
}

/* line 500, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-circle-thin:before {
 content: "\f1db";
}

/* line 501, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-header:before {
 content: "\f1dc";
}

/* line 502, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-paragraph:before {
 content: "\f1dd";
}

/* line 503, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-sliders:before {
 content: "\f1de";
}

/* line 504, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-share-alt:before {
 content: "\f1e0";
}

/* line 505, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-share-alt-square:before {
 content: "\f1e1";
}

/* line 506, vendors\font-awesome\_icons.scss */
.icon-bomb:before {
 content: "\f1e2";
}

/*------------------------------------*\
  REM
\*------------------------------------*/
/*------------------------------------*\
  CSS3
\*------------------------------------*/
/*------------------------------------*\
  CLEARFIX/GROUP
\*------------------------------------*/
/* ===================================================================================
  Responsive Navigation (https://github.com/MichalRazorZalecki/responsive-navigation)
  =================================================================================== */
/*------------------------------------*\
  MENU SETTINGS
\*------------------------------------*/
/*------------------------------------*\
  MENU AWNING
\*------------------------------------*/
/* line 51, components\_menu.scss */
.masternav__awning {
 line-height: 3.125rem;
 padding: 0 1.25rem;
 font-size: 1.25rem;
 position: relative;
}

/* line 58, components\_menu.scss */
.masternav__awning__button {
 padding: 0;
 border: 0;
 background: none;
 position: absolute;
 top: 0;
 right: 0;
 width: 3.75rem;
 height: 3.125rem;
}

/*------------------------------------*\
  MENU SKELETON
\*------------------------------------*/
/* line 74, components\_menu.scss */
.masternav__menu {
 display: none;
 list-style: none;
 padding: 0;
 margin: 0;
 font-size: 1.125rem;
}
/* line 34, helpers\_mixins.scss */
.masternav__menu:after {
 content: "";
 display: table;
 clear: both;
}
/* line 40, components\_menu.scss */
.masternav__menu .sub-menu a {
 padding-left: 40px;
}
/* line 40, components\_menu.scss */
.masternav__menu .sub-menu .sub-menu a {
 padding-left: 60px;
}
/* line 40, components\_menu.scss */
.masternav__menu .sub-menu .sub-menu .sub-menu a {
 padding-left: 80px;
}
/* line 87, components\_menu.scss */
.masternav__menu li[class*="icon-"]:before {
 display: none;
}
/* line 91, components\_menu.scss */
.masternav__menu ul {
 display: none;
 list-style: none;
 padding: 0;
 margin: 0;
}
/* line 98, components\_menu.scss */
.masternav__menu li {
 line-height: 2.5rem;
 position: relative;
}
/* line 102, components\_menu.scss */
.masternav__menu li a {
 display: block;
 padding: 0 1.25rem;
}
/* line 107, components\_menu.scss */
.masternav__menu li .show-sub-menu {
 background: none;
 border: 0;
 padding: 0;
 position: absolute;
 z-index: 2;
 right: 0;
 top: 0;
 width: 3.75rem;
 height: 2.5rem;
}

@media screen and (min-width: 524px) {
 /* line 126, components\_menu.scss */
 .masternav__awning {
  display: none;
 }

 /* line 129, components\_menu.scss */
 .masternav__menu {
  display: block !important;
  position: relative;
 }
 /* line 140, components\_menu.scss */
 .masternav__menu > li[class*="icon-"]:before {
  display: block;
  float: left;
  margin: 0 0.3125rem 0 1.25rem;
  width: 1.25rem;
  height: 3.125rem;
  line-height: 2.77778em;
 }
 /* line 148, components\_menu.scss */
 .masternav__menu > li[class*="icon-"] > a {
  padding-left: 2.8125rem;
  z-index: 2;
  position: relative;
 }
 /* line 154, components\_menu.scss */
 .masternav__menu ul {
  left: 0;
  top: 3.125rem;
  z-index: 999;
  position: absolute;
 }
 /* line 160, components\_menu.scss */
 .masternav__menu ul ul {
  left: 100%;
  top: 0;
 }
 /* line 165, components\_menu.scss */
 .masternav__menu ul a {
  padding-left: 1.25rem !important;
 }
 /* line 170, components\_menu.scss */
 .masternav__menu li {
  white-space: nowrap;
 }
 /* line 178, components\_menu.scss */
 .masternav__menu li.menu-item-has-children > a {
  padding-right: 2.5rem;
 }
 /* line 183, components\_menu.scss */
 .masternav__menu li > .show-sub-menu {
  width: 2.5rem;
 }
 /* line 188, components\_menu.scss */
 .masternav__menu > li {
  display: inline-block;
  margin-left: -0.3125rem;
  line-height: 3.125rem;
 }
 /* line 193, components\_menu.scss */
 .masternav__menu > li:first-child {
  margin-left: 0;
 }
 /* line 198, components\_menu.scss */
 .masternav__menu > li > ul {
  min-width: 100%;
 }
 /* line 202, components\_menu.scss */
 .masternav__menu > li > .show-sub-menu {
  height: 3.125rem;
 }
}
/* line 211, components\_menu.scss */
html.no-js .masternav__menu {
 display: block;
}
/* line 214, components\_menu.scss */
html.no-js .masternav__menu li:hover > ul {
 display: block;
}
/* line 219, components\_menu.scss */
html.no-js .masternav__awning {
 display: none;
}

/*------------------------------------*\
  MENU APPEARANCE
\*------------------------------------*/
/*
$nav-color: black;
$nav-color-hover: blue;
$nav-bg: white;

$nav-awning-color: white;
$nav-awning-bg: #2A363B;
*/
@media screen and (min-width: 521px) {
 /* line 248, components\_menu.scss */
 .masternav__menu ul .icon-angle-down:before {
  content: "\f105";
 }
}
/* line 254, components\_menu.scss */
.masternav__menu a {
 text-decoration: none;
}
/* line 257, components\_menu.scss */
.masternav__menu a,
.masternav__menu .show-sub-menu {
 outline: none;
 color: white;
}
/* line 261, components\_menu.scss */
.masternav__menu a:focus, .masternav__menu a:hover,
.masternav__menu .show-sub-menu:focus,
.masternav__menu .show-sub-menu:hover {
 color: #3f3f3f;
}
/* line 266, components\_menu.scss */
.masternav__menu li {
 background: #707070;
}
/* line 268, components\_menu.scss */
.masternav__menu li[class*="icon-"] {
 color: white;
}

/* line 274, components\_menu.scss */
.masternav__awning {
 color: white;
 background: #2a363b;
}

/* line 279, components\_menu.scss */
.masternav__awning__button {
 color: white;
 outline: none;
}

/* line 8, style.scss */
*,
*:after,
*:before {
 -webkit-box-sizing: border-box;
 -moz-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
}

/* line 14, style.scss */
html {
 font-size: 16px;
}

/* line 18, style.scss */
p,
blockquote {
 font-size: 1em;
 margin: 0 0 1.5em;
 line-height: 1.5;
 -webkit-hyphens: auto;
 -moz-hyphens: auto;
 -ms-hyphens: auto;
 hyphens: auto;
}

/* line 29, style.scss */
body {
 background: #49403C;
}

/* line 33, style.scss */
#page {
 max-width: 1000px;
 margin: 0 auto;
 padding: 0 24px;
 background: white;
 color: #041122;
}
/* line 39, style.scss */
#page header {
 padding: 24px 0;
}
/* line 43, style.scss */
#page footer a {
 color: #379F7A;
 font-weight: bold;
}

/*
 * Clearfix: contain floats
 *
 * For modern browsers
 * 1. The space content is one way to avoid an Opera bug when the
 *  `contenteditable` attribute is included anywhere else in the document.
 *  Otherwise it causes space to appear at the top and bottom of elements
 *  that receive the `clearfix` class.
 * 2. The use of `table` rather than `block` is only necessary if using
 *  `:before` to contain the top-margins of child elements.
 */
/* line 62, style.scss */
.clearfix:before,
.clearfix:after {
 content: " ";
 /* 1 */
 display: table;
 /* 2 */
}

/* line 68, style.scss */
.clearfix:after {
 clear: both;
}

/*
 * For IE 6/7 only
 * Include this rule to trigger hasLayout and contain floats.
 */
/* line 77, style.scss */
.clearfix {
 *zoom: 1;
}

SASS

@import "vendors/font-awesome/font-awesome";

@import "helpers/variables";
@import "helpers/mixins";

@import "components/menu";

*,
*:after,
*:before {
  @include box-sizing();
}

html {
  font-size: $base-font-size;
}

p,
blockquote {
  font-size: 1em;
  margin: 0 0 1.5em;
  line-height: 1.5;
  -webkit-hyphens: auto;
    -moz-hyphens: auto;
    -ms-hyphens: auto;
      hyphens: auto;
}

body {
  background: #49403C;
}

#page {
  max-width: 1000px;
  margin: 0 auto;
  padding: 0 24px;
  background: white;
  color: #041122;
  header {
    padding: 24px 0;
  }
  footer {
  a {
      color: #379F7A;
      font-weight: bold;
    }
  }
}

/*
* Clearfix: contain floats
*
* For modern browsers
* 1. The space content is one way to avoid an Opera bug when the
* `contenteditable` attribute is included anywhere else in the document.
* Otherwise it causes space to appear at the top and bottom of elements
* that receive the `clearfix` class.
* 2. The use of `table` rather than `block` is only necessary if using
* `:before` to contain the top-margins of child elements.
*/

.clearfix:before,
.clearfix:after {
  content: " "; /* 1 */
  display: table; /* 2 */
}

.clearfix:after {
  clear: both;
}

/*
* For IE 6/7 only
* Include this rule to trigger hasLayout and contain floats.
*/

.clearfix {
  *zoom: 1;
}

JavaScript

;(function ($, window, document, undefined) {
"use strict";

/* ==========================================================================
Menu Responsive Dropdown
========================================================================== */

var $nav_menu = $('.masternav__menu'),
$nav_sub_menus = $('.sub-menu', $nav_menu),
$nav_has_sub_menus = $('.menu-item-has-children', $nav_menu),

animationSpeed = 300,
hideSubMenuDelay = 300; //0 for closing immediately

//useful for WordPress
//$nav_sub_menus.before('<button class="show-sub-menu icon-angle-down"></button>');

function closeNav() {
$(this).removeClass('open').slideUp({duration:animationSpeed});;
}

function openNav() {
$(this).addClass('open').slideDown({duration:animationSpeed});
}

// Open/close on click (touch screens) and focus on "tab"
$('.show-sub-menu', $nav_menu).each(function(i, element){
var $submenu = $(element).siblings('.sub-menu');
$(element).on({
click : function(e){
if ($('html').hasClass('touch'))
if($submenu.hasClass('open'))
closeNav.call($submenu);
else {
closeNav.call($nav_has_sub_menus.not($submenu.parents('.menu-item-has-children')).find('.sub-menu'));
openNav.call($submenu);
}
},
keyup : function(e){
openNav.call($submenu);
}
});
});

// Open/close on mouseenter/mouseleave (standard screens)
if (!$('html').hasClass('touch')){
$nav_has_sub_menus.each(function(index, element){
var hover_timer;
var $submenu = $('> .sub-menu', element);
$(element).on({mouseenter : function(){
clearTimeout(hover_timer);
if(!$submenu.hasClass('open'))
openNav.call($submenu);
}, mouseleave : function(){
hover_timer = setTimeout(function(){
closeNav.call($submenu);
}, hideSubMenuDelay);
}});
});
}

// Close submenus when clicking outside menu
$(window).on("click", function(e){
if ($(e.target).parents('.masternav__menu').length == 0)
closeNav.call($nav_sub_menus);
});

// Close after last "tab"
$nav_sub_menus.each(function(index, element){
$(element).find('> li:last-child > a').on('blur', function(){
closeNav.call(element);
});
});

// Open/close menu for smartphones
$('.masternav__awning__button').on('click', function(){
$nav_menu.slideToggle(animationSpeed);
});

}(jQuery, this, this.document));

Przydatne linki

komentarzy 20

 • Awatar
  Comandeer

  23 listopada 2013 20:28

  Pytanie brzmi tak: jak zachowa się takie menu na małych ekranach w przypadku gdy JS jest niedostępny? Czy wówczas nie lepiej po prostu rozwinąć całość? Raptem kilka linijek CSS więcej.
  Zastanowiłbym się także nad tym czy nie bardziej by się opłacało zastosować podejście mobile first i najpierw napisać style dla harmonijki a w razie potrzeby podzielić to na ładne submenu.
  Też mam w miarę podstawowy kod dla takiego menu rozwijanego, ale nie jest wciąż gotowe. Niemniej jednak również pójdę w taką stronę, uwzględniając zastrzeżenia przedstawione powyżej ;)
  co do pomysłu z rozwinięciem przy TAB – jak najbardziej popieram! cholernie zwiększa to użyteczność.
  co do kodu JS – niestety, ale nie działa w strict mode. masz tzw. implied globals, czyli zapominasz deklarować zmienne przy użyciu var. nie widzę także sensu w przekazywaniu do funkcji window, document i (w sumie nieprzekazywaniu ;)) undefined. document i undefined w strict mode są read-only a więc nadpisać ich nie można (więc nie ma sensu tkać do funkcji ich lokalnych kopii). natomiast window nadpisać się nie da… więc tym bardziej nie widzę powodu jego wkładania do funkcji ;)
  btw „model pudełkowy border-box”. „box-sizing” to po prostu nazwa własności CSS.

  Odpowiedz
  • Awatar
   Michał Załęcki

   24 listopada 2013 10:37

   Dodałem strict mode i var-y tam gdzie ich brakowało, w ogóle o strict mode zapomniałem, teraz śmiga jak należy. Kod uaktualnie później. O mobile first pomyślę i może zrobię 2. wersję. Co do linijki:

   ;(function ($, window, document, undefined) {

   Ludzie wezmą sobie ten plik js i wkleją go nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jaki JS jest wykonywany obok niego. Tworzę w ten sposób odpowiednik czegoś na kształt odwróconego sandboxa i odizolowuję od siebie kod js każdego z plików. Taka konstrukcja jest bardzo znana. windows i document, przekazuję, gdyż pozytywnie wpływa to na szybkość działania skryptu (jeżeli nie to przynajmniej nie szkodzi), a undefined, nie zawsze jest undefined (ECMAScript 3), a tak mamy tego pewność. Kod podłapałem z jQuery Boilerplate, tam to zostało lepiej wyjaśnione.

   https://github.com/jquery-boilerplate/jquery-boilerplate/blob/master/src/jquery.boilerplate.js

   Odpowiedz
   • Awatar
    Comandeer

    24 listopada 2013 16:15

    co do window i document – chyba jedyne sensowne wyjaśnienie, to zminifikowanie tego do w i d ;) co do undefined – nie zgodzę się, żeby to było koniecznie potrzebne. która przeglądarka obecnie wspiera tylko ES3? chyba jedynie stare IE…

    Odpowiedz
   • Awatar
    Michał Załęcki

    24 listopada 2013 16:57

    Stare IE to nadal spora część użytkowników, na pewno większa niż telefony bez włączonego JS.

    Odpowiedz
   • Awatar
    Comandeer

    24 listopada 2013 16:59

    http://ranking.pl/pl/rankings/web-browsers.html -> MSIE 8: 4.56%. a MSIE 7 jest na granicy błędu statystycznego. ale fakt, więcej ich niż telefonów bez JS ;)

    zresztą, powiedzmy sobie szczerze: kto o zdrowych zmysłach nadpisuje undefined? dla mnie to jest po prostu przerost formy nad treścią

    Odpowiedz
  • Awatar
   Michał Załęcki

   12 stycznia 2014 15:20

   Druga wersja już dostępna :)

   Odpowiedz
   • Awatar
    Comandeer

    12 stycznia 2014 16:16

    To trochu pomarudzę… ;)

    outline nie jest do końca widoczny (ba, jest widoczny tylko dla tego plusika). no i ten plusik również nie do końca mi pasuje (http://vekit.comandeer.pl/#icons)

    poza tym jest naprawdę dobrze

    Odpowiedz
   • Awatar
    Michał Załęcki

    12 stycznia 2014 18:31

    Dzięki.

    Nie wiem o co chodzi z tym linkiem, bo mi tam dropdown tabulatorem nie działa. FF.

    Odpowiedz
   • Awatar
    Comandeer

    12 stycznia 2014 18:34

    chodzi o sposób wstawiania ikonek.

    Odpowiedz
   • Awatar
    Michał Załęcki

    12 stycznia 2014 22:42

    No tak. Tylko jak mam osobny element to mam dla niego osobne zdarzenie. Trudno by było kliknąć ikonę nie wchodząc w link bez osobnego elementu. Jeszcze (z tego co mi wiadomo) nie ma api do rozpoznawania intencji użytkownika :) Poza tym mam złe doświadczenia z ikonami w :before i :after, zawsze więcej z tym roboty niż jest to (zaoszczędzenie kilku bajtów kodu) warte. Przynajmniej w mojej opinii.

    Odpowiedz
   • Awatar
    Comandeer

    12 stycznia 2014 22:56

    skoro potrzebujesz osobnego elementu do kliku, to Twoje obecne rozwiązanie tym bardziej się pogrąża ;)
    pomyśl: co widzi AT z takiego pustego elementu? nic, dla niego ten element nie istnieje. nie ma treści (bo jest pusty a nawet nie zastosowałeś aria-label), a dodatkowo jest dostępny z klawiatury (w tym momencie po prostu bezsensowny zabieg).
    no i dla AT to menu można o kant tyłka potłuc, bo submenu są ukryte przez display:none a przycisk nie istnieje (bo to pusty element…)
    inna rzecz – potrzebujesz focusowalny, klikalny element, który odpala jakąś akcję… toż to button… po co wymyślać koło od nowa? w HTML są aż dwa klikalne elementy. i o dziwo nikt nie chce użyć button tam, gdzie powinien być użyty… no cóż
    co do :before – radzę Ci zobaczyć jak fontello się przypina do elementu, bo właśnie sobie strzeliłeś w stopę ;) no i przecież pseudoelementy reagują na kliki rodzica.
    moje rozwiązanie? wstaw tam button. po prostu

    Odpowiedz
   • Awatar
    Michał Załęcki

    13 stycznia 2014 17:34

    Krytyka dodatkowego elementu do kliku znosi się z zamianą i na button. Dodatkowy element jest konieczny. Wiem jak fontello, jak to określiłeś, „przypina”. Podlinkowane rozwiązanie jest dla mnie nie do przyjęcia ponieważ nie niesie ze sobą możliwości kliknięcia w link, a jedynie rozwinięcia elementu. Jeżeli będę się bawił, jak na podlinkowanym przykładnie, w position absolute to estetyczna animacja odpada, a takiej opcji nie ma. Jedyna sensowna zmiana to zamiana div.show-sub-menu na buttona. Jak już mówisz o ARIA to samo aria-label jest nie wystarczające: aria-haspopup, aria-hidden, role=”menu”, role=”menuitem” itd, itd.

    > pseudoelementy reagują na kliki rodzica
    No to jest oczywiste, dlatego nazywają się pseudoelementami, a nie rodzeństwem.

    Odpowiedz
   • Awatar
    Comandeer

    13 stycznia 2014 22:15

    >Jak już mówisz o ARIA to samo aria-label jest nie wystarczające: aria-haspopup, aria-hidden, role=”menu”, role=”menuitem” itd, itd.

    owszem, ale w obecnej postaci menu po prostu nie istnieje dla AT. pozbycie się display:none na rzecz innej techniki ukrywania (jest ich tak dużo, że któraś przecież musi pasować) już stanowi duży krok.

    btw [role=menu] i [role=menuitem] AFAIR odnoszą się do interaktywnych menu aplikacyjnych, nie nawigacji per se – stąd niekoniecznie bym widział tu ich użycie. co do aria-haspopup, jak najbardziej

    i dalej nie rozumiem czemu moja metoda miałaby nie odpowiadać: przecież :before złapie klik (będzie częścią buttona). po prostu podmienić button na ikonkę („font-replacement”)

    >Jeżeli będę się bawił, jak na podlinkowanym przykładnie, w position absolute to estetyczna animacja odpada, a takiej opcji nie ma.

    jak dla mnie efektowność zawsze stoi niżej niźli dostępność.

    Odpowiedz
   • Awatar
    Michał Załęcki

    14 stycznia 2014 21:40

    U Cibie jest button, a ja potrzebuję linku, button mogę mieć ewentualnie obok linku czyli zamiana z div.show-sub-menu. Nie mogę wsadzić ikony w pseudoklasę linku, bo odpada funkcja „klikania” na urządzeniach z ekranami dotykowymi. A ewentualnie już w samym buttonie zrobić ikonę.

    Odpowiedz
   • Awatar
    Comandeer

    14 stycznia 2014 21:44

    o tym właśnie myślę: o ukryciu zawartości buttona i podstawieniu ikonki.
    poza tym mnie raczej chodziło o sekcję ikon na stronie a nie samo menu ;) ono jeszcze będzie dopieszczane

    Odpowiedz
   • Awatar
    Michał Załęcki

    15 stycznia 2014 00:49

    No ja pomyślę jeszcze nad tym buttonem, dzięki za podsuniecie rozwiazania.

    Odpowiedz
 • Awatar
  Bartłomiej Maliszewski

  2 marca 2014 02:16

  Mam następujące pytanko :
  otóż zauważyłem że menu zarówno pierwsze jak i drugie rozwija się po na jechaniu na element w chromie z kolei w innych przeglądarkach po kliknięciu (chodzi mi oczywiście o przeglądarki komputerowe nie mobilne)..
  Czy mógłby mi to ktoś wytłumaczyć czemu tak się dzieje ?

  Odpowiedz
  • Awatar
   Michał Załęcki

   2 marca 2014 17:10

   Dziwne, u mnie na wszystkich przeglądarkach działa tak samo. Skrypt dostosowuje działanie zależnie od tego czy ekran jest dotykowy czy nie. Upewnij się, że np. w FF nie masz włączonej symulacji. W pasku adresu wpisz about:config i wyszukaj „touch”. Upewnij się, ze wszystkie ustawienia mają status domyślny.

   Odpowiedz
 • Awatar
  Ludwik Krwawy

  27 maja 2014 14:08

  „Parafrazując pierwszą polską encyklopedię powszechną, HTML jaki jest, każdy widzi.”
  nie encyklopedię, a Benedykta Chmielowskiego „Nowe Ateny”

  Odpowiedz
  • Awatar
   Ludwik Krwawy

   27 maja 2014 14:08

   poza tym – bardzo przydatne.
   Pzdr.

   Odpowiedz

Zostaw odpowiedź