UUID zamiast auto-increment ID w Laravelu


4 lutego 2021 / Michał Kortas


Zamiast stosować przewidywalne, inkrementowane identyfikatory w tabelach bazy danych zaleca się często, ze względów bezpieczeństwa, używanie tzw. UUID, czyli unikalnych identyfikatorów tekstowych. Taki klucz w tabeli maksymalnie niweluje skuteczność ataków polegających na kolejnym odpytywaniu URL, zwiększając jedynie parametr ID o jeden. Na przykładzie PHP i Laravela zademonstruję sposób na użycie UUID w projekcie. Continue reading UUID zamiast auto-increment ID w Laravelu


Tagi: