[Wskazówka] Rozmiary względem obszaru roboczego: vw, vh, vmax, vmin


4 maja 2015 / Michał Kortas


Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób ustawić rozmiar elementu na stronie dokładnie względem okna przeglądarki? Ilekroć razy chciałeś użyć do tego Javascriptu? Jeżeli na oba pytania odpowiedziałeś sobie wynikiem większym niż zero, zapoznaj się z poniższą wskazówką.

W dzisiejszym wpisie zademonstruję Ci w jaki sposób odnosić się do rozmiarów elementów względem okna przeglądarki (viewport). Pomocne będą Ci w tym jednostki vw, vh, vmax i vmin, czyli tak zwane Viewport Units. Bieżące wsparcie dla nich przez najpopularniejsze przeglądarki możesz zweryfikować na stronie caniuse.com. Stan na dzień dzisiejszy prezentuję poniżej.

Wsparcie dla Viewport Units

Wsparcie dla Viewport Units dzięki http://caniuse.com/

Viewport width i viewport height

Ogólnie rzecz biorąc 1vh jest równy 1% wysokości obszaru roboczego ekranu, tak samo jak 1vw – z tym, że w tym przypadku mówimy o 1% szerokości. Z tej własności wynika, że w przypadku obszaru roboczego ekranu o szerokości 1000px wartość dla 1vw jest równa: 1% x 1000px = 10px.

Czyli jeżeli ustawisz wysokość i szerokość kontenera <div>  w ten sposób:

Otrzymasz następujący efekt:

50vh i 50vw

Jednostki vh i vw używać możesz nie tylko dla wartości własności width czy height, ale i choćby dla określania rozmiaru fontu na stronie.

Przy zmianie rozmiarów okna font będzie dopasowywał się do wskazanej wartości.

Viewport minimum i viewport maximum

W tym wypadku wartość będzie dopasowywała się automatycznie, w zależności, której opcji użyjemy.

Wartość 1vmin jest równa mniejszej z wartości 1vh lub 1vw, natomiast 1vmax wybierze sobie większą wartość ze zbioru {1vh, 1vw}.

Sprawdźmy to w praktyce.

Ustaw dla kontenera następujący kod CSS:

Taki styl zapewni nam to, że w przypadku ekranu pionowego <div>  przyjmie szerokość i wysokość połowy krótszego boku obszaru roboczego (czyli szerokość).

Vertical viewport

Jeśli jednak zamienimy orientację ekranu na horyzontalną, wartości dopasują się wprawdzie również do krótszej krawędzi obszaru roboczego, ale w tym przypadku będzie nią już wysokość.

Horizontal viewport

Zakończenie

Zachęcam Cię do testowania i dzielenia się z nami swoimi uwagami.

A może stworzyłeś już projekt, gdzie wykorzystałeś już viewport units?


Tagi: