Micro Relacja: Bydgoszcz Web Development Meetup #4 + prezentacja


24 lipca 2014 / Michał Załęcki


highres_339750322.jpegKolejne, już czwarte, spotkanie Bydgoszcz Web Development Meetup za nami. Miałem przyjemność poprowadzić jedną z trzech prezentacji, która dotyczyła dobrych praktyk CSS, BEM, OOCSS na przykładzie inuit.css. Obok mnie prezentacje przeprowadzili Sebastian Małyska (Przychodzi tester do developera) oraz Michał Kowalkowski (O backwi.re i prowadzeniu startupu w Chinach). Na zakończenie Lightning Talks, podczas których m. in. pośmiałem się (braku)logiki operatorów porównania w JavaScript przy operacjach na i null, Paulina Rhone zaprosiła nas na spotkania Geek Girls Carrots oraz opowiedziała o tej organizacji.  Jakub Czaplicki, twórca popularnej aplikacji Sprawdź lekarza opowiedział o ciekawej historii swojej aplikacji.

Prezentacja

Prezentacja dotyczy dobrych praktyk CSS, BEM i OOCSS.


Tagi: